Obavijesti student servisa

Id 3471
Naziv Poslodavca / Obavijesti ONCLICK, OBRT ZA RAČUNALNE DJELATNOSTI
Foto Objava
Radno Mjesto Programer poslovnih aplikacija- više studenata (2-3)
Opis Posla Programiranje kompleksnih softverskih rješenja temeljenih na web tehnologijama, primarno za tvrtke unutar logističko-pomorsko transportnog sektora i telco sektora. Razvoj web guija u angularu 8, back-end mikroservisa u javi, spring bootu, razvoj modula koji će komunicirati sa vanjskim servisima (carinski, lučki terminal, fakturni servisi). Na početku upoznavanje sa tehnologijama, a odmah nakon toga i dodjela prvih zadataka na projektu.
Mjesto Rada Rad od kuće, ponekad sastanci u našim prostorijama na Step Ri-ju (TRsat, 1.zona)
Putni Trosak ne
Period Rada po dogovoru, poželjno dugoročno
Datum Pocetka 01.08.2020
Radno Vrijeme po dogovoru, fleksibilno. Poželjno min. 60h/mj
Cijena Red Sata 30,00 kn
Rad Nedjeljom /
Rad Blagdanom /
Rad Nocni /
Trazene Kompetencije Studenti moraju imati: -razvijenu logiku programiranja -osnove web programiranja (html, css, js, bilo koji serverski jezik) -osnove rada sa bazama podataka. Prednost dajemo studentima koji zadovoljavaju sljedeće uvjete: - iskustvo u objektno orijentiranom programiranju - iskustvo u javi ili c# - imaju projekt kojeg nam mogu prezentirati, web ili android projekt. Može biti i projekt kojeg je student morao napraviti u sklopu nastave. Tražimo ozbiljne i odgovorne studente informatike, računarstva ili srodnih studija (min. upisana 2.godina) koji su spremni na učenje i razvoj u području razvoja poslovnih aplikacija i servisa. Zavisno o napretku, angažmanu i odrađenom poslu studenti mogu očekivati veće iznose satnica te povremene bonuse.
Nacin Prijave milan.bulesic@gmail.com, poslati cv i prijavu
Back To Grid