Obavijesti student servisa

Id 3262
Naziv Poslodavca / Obavijesti GLOBALNA HRANA D.O.O.
Foto Objava
Radno Mjesto RAD U RESTORANU - 20 STUDENATA
Opis Posla PRIPREMA HRANE, POSLUŽIVANJE GOSTIJU, BAZIČNA ČIŠĆENJA
Mjesto Rada VRATA JADRANA-KASTAV
Putni Trosak ne
Period Rada duži period rada
Datum Pocetka 19.05.2020
Radno Vrijeme studenti sami biraju svoje radno vrijeme (fleksibilno)
Cijena Red Sata 25,50 kn
Rad Nedjeljom 38,25 kn
Rad Blagdanom 38,25 kn
Rad Nocni 38,25 kn
Trazene Kompetencije Kod odrađenih 60+ sati osnovna satnica je +2kn (npr. ako djelatnik odradi 70 kn za to dobije 70x2=140 kn extra na plaći). Poslodavac plaća sanitarnu knjižicu.
Nacin Prijave Rijeka2@hr.mcd.com, 099/3670-823 ili osobno u restoran
Back To Grid