Obavijesti student servisa

Id 2251
Naziv Poslodavca / Obavijesti ZARA HRVATSKA D.O.O.
Foto Objava
Radno Mjesto Pomoćni poslovi u trgovini - 20 studenata
Opis Posla Ispomoć u trgovini
Mjesto Rada Trga Ivana Koblera 1,Rijeka
Putni Trosak ne
Period Rada 06.09.-15.10.2019.
Datum Pocetka 06.09.2019
Radno Vrijeme u smjenama
Cijena Red Sata 25,00 kn
Rad Nedjeljom 37,50 kn
Rad Blagdanom 37,50 kn
Rad Nocni 37,50 kn
Trazene Kompetencije
Nacin Prijave Studentski posao/Rijeka na e-mail: inditex.career@hr.inditex.com
Back To Grid